Pravidla

Nevhodný herní nick a skin

Hráč má zakázáno mít jakýkoliv skin, který vyobrazuje nahotu, vulgarismy nebo prvky nacismu.

Používání modifikovaných klientů a podvádění

Hráč má zakázáno používat jakékoliv modifikace, které vedou k jeho obohacení, nebo ho zvýhodňují nad ostatními hráči.

Povolené modifikace

Mezi povolené modifikace na serveru patří

 • Veškeré estetické modifikace které hráče jakkoliv nezvýhodňují a pouze vizuál hry zkrášlují jako například shadery a jas.
 • Modifikace, které hráče pouze informují. Například status brnění, status efektů a damage indicator. Minimapa je na serveru zakázána.
 • Módy zlepšující výkon hry nebo zlepšující připojení k serveru (například módy zlepšující FPS jako je Optifine)
Zneužití bugů nebo jiných chyb serveru

Pokud hráč nalezne chybu, je povinen ji nahlásit. Hráč má zakázáno jakékoliov chyby zneužívat ve svůj prospěch nebo jimi škodit jiným hráčům.

Nevhodné odkazy

Je zakázáno do chatu odesílat jakékoliv nevhodné odkazy zobrazující pornografií, lekací obrázky/videa nebo jiný znepokojující obsah.

Používání, vytváření nebo přeposílání takzvaných“IP Loggerů” nebo “IP Grabberů” je přísně zakázáno (Doporučujeme neotevírat žádné odkazy od ostatních hráčů, za případnou škodu server neručí).

Nevhodné stavby

Je zakázáno na serveru stavět jakékoliv stavby, které mají vyobrazují vulgarismy nebo prvky nahoty a nacismu.

Nevhodné předměty

Je zakázáno používat nebo záměrně pojmenovávat jakékoliv herní předměty vulgárně či jakkoliv nevhodně.

Věznění a pasti na hráče

Vězení a pasti jsou na serveru povoleny, dokud hráčům není omezena teleportace nebo vykonávání herních příkazů.

Pravidla herního chatu
 1. Je zakázáno v chatu posílat více zpráv za sebou.
 2. Je zakázáno se v chatu vyjadřovat vulgárně.
 3. Je zakázáno v chatu kohokoliv urážet nebo jakkoliv vyhrožovat.
 4. Je zakázáno v chatu šířit osobní informace a to i o sobě samém.
 5. V chatu je zakázána jakákoliv forma reklamy. Výjimku mají oficiální tvůrci obsahu, kteří v chatu sdílí obsah spojený se serverem.
Všeobecné povinnosti a práva
 1. Všichni hráči jsou povinni dodržovat platné zákony České Republiky.
 2. Vedení serveru si vyhrazuje právo na zablokování herního účtu bez udání důvodu.
 3. A-tým si nemusí uchovávat jakékoliv důkazy k vašemu prohřešku.
 4. Hráči nesmí zneužívat čekárnu za účelem mrhání času A-Týmu. Pokud člen A-Týmu usoudí, že hráč pokládá zbytečné otázky, má právo ho přesměrovat na ticket.
 5. Hráč má právo dotázat se členů týmu prostřednictvím chatu na serveru. člen A-Týmu má povinnost hráči dotaz zodpovědět - musí zde ale být brán zřetel na momentální vytíženost A-Týmu a na dotyčné nenaléhat prostřednictvím spamování, či jiných nátlakových prostředků.
 6. Forma nebo délka obdrženého trestu není diskutabilní bez podání důkazu, který dokazuje nerelevantnost trestu.
 7. Každý hráč má právo podat stížnost na jakéhokoliv člena týmu nebo hráče, pouze v případě, že má důkazy, které zjevně dokazují prohřešek dané osoby.
 8. Vedení serveru si vyhrazuje právo na jakékoliv změny či úpravy herního serveru.
 9. Hráč má povinnost uposlechnout příkaz člena A-týmu.
 10. Neznalost pravidel se neomlouvá.
VIP výhody na serveru
 1. VIP je speciální rank, jehož zakoupením hráč může podpořit server a za odměnu získat herní výhody (https://after-life.cz/#packages).
 2. VIP rank expiruje 30 dní po jeho zakoupení. Avšak každý hráč si VIP výhodu může znovu zakoupit nebo si expiraci ranku prodloužit.
 3. Jakýkoliv zakoupený rank hráči neuděluje imunitu vůči banu.
 4. Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu VIP výhod bez udání důvodů.
Obcházení banu

Pokud hráč obdrží ban, má zakázáno jej obcházet a na server se připojovat s jiným herním jménem nebo pod jinou IP adresou.

Žádost o Unban

Každý hráč má právo požádat o unban formou tiketu nebo čekárny na oficiálním discord serveru After-Life (https://discord.gg/pK8vNbqnVj). Při žádosti prosím vždy poskytněte Váš herní nick, důvod banu a odůvodnění Vaší žádosti o odblokování účtu.

Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu pravidel bez udání důvodu.